Pojištění vozu v zahraničí

Pojištění vozu je také velmi důležité v případě cestování do zahraničí. Toto pojištění se sjednává nad rámec povinného ručení. Pojištění vozidla zaměřené na cestování po zahraničí má svá specifika. Toto pojištění rozlišuje druh cesty a dobu, na kterou bude pojištění do zahraničí platit. Podle druhu cesty se rozděluje na soukromé cesty a na služební cesty. Podle doby trvání cesty je pojištění krátkodobé, nebo dlouhodobé. Dle četnosti lze motorové vozidlo pojistit do zahraničí jednorázově, popřípadě opakovaně. Pojištění vozu v zahraničí by mělopojištěnému klientovi zajistit pojistnou ochranu ve sjednaném rozsahu. Hlavním smyslem tohoto pojištění je zajistit pojištěnci potřebné pojistné krytí rizik, která se mohou vyskytnout během cesty tam i zpět. Pojištění vozu je zaměřené na likvidaci škod způsobených autonehodou, nebo jen poruchou vozu. Lze sjednat pojistnou ochranu nejen majetku, ale i zdraví osob cestujících v daném vozidle. Pojištění do zahraničí se musí sjednat samostatně, nebo ho lze sloučit například s cestovním pojištěním.

Druhy pojištění do zahraničí

Pojištění vozu do zahraničí se dá rozlišovat i podle zeměpisné destinace, kam bude budoucí cesta směřovat. Pojišťovny obvykle rozlišují toto pojištění podle regionu a to na cesty do zemí Evropské Unie, a do ostatních zemí. V případě cestování motorovým vozidlem do EU by mělo postačit povinné ručení, ale v rámci větší jistoty se i v těchto případech doporučuje sjednání rozšířené pojistné ochrany, dle potřeby. Při cestování do ostatních zemí se musí sjednat zcela nové pojištění vozu v zahraničí se zaměřením dle rizikovosti cílové destinace.

Asistenční služby v zahraničí

Pojištění vozu pro účely cestování po zahraničí je v případě zájmu klienta rozšířeno o asistenční služby. Pojišťovny nabízí v rámci pojištění vozu v zahraničí poskytování asistenčních služeb pro případy autonehody, nebo poruchy vozu. Mimo to se dá sjednat i další pomoc v podobě finanční pomoci, tlumočnických a právních služeb, pro situace, kdy je klient bude nezbytně potřebovat.

povinné ručení na fabii, jak na kvalitní povinné ručení?, srovnání pojištění na Top-pojištění.cz,

Levné havarijní pojištění